Báo cáo cho biết, Apple lưu trữ đến 8.000.000 Terabyte dữ liệu iCloud trên Google Cloud

0
477

Báo cáo của The Information cho thấy Apple đang là khách hàng doanh nghiệp lớn nhất của Google Cloud.