Jack Ma ở ẩn, chuyên tâm vẽ tranh

0
880

Sóng gió tạm lắng với Alibaba và Ant, Jack Ma vẫn ở ẩn, chuyên tâm vẽ tranh.