Microsoft lần đầu đạt giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD

0
642

Cùng với Apple, Microsoft là công ty đại chúng thứ hai của Mỹ đạt giá trị vốn hóa trên 2.000 tỷ USD.