Thế giới trả giá đắt khi quá phụ thuộc vào chỉ một doanh nghiệp sản xuất chip

0
574

Việc thế giới quá phụ thuộc vào một doanh nghiệp sản xuất chip giống như cách mà thế giới phụ thuộc vào dầu Trung Đông, bất kỳ bất ổn nào tại khu vực gây ra hiệu ứng dây chuyền lên nhiều ngành khác.